KONTAKTNapisz do nas

Centrum Fotografów Polskich sp. z o.o.

ul. Malborska 16 lok. 31, 03-286 Warszawa

e-mail: kontakt@cfp.com.pl

NIP: 524-276-92-73

REGON: 147256234

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000511297

Kapitał zakładowy w wysokości 18 750 złotych

Bank PKO BP S.A. 29 1020 1042 0000 8602 0309 4067

Facebook

Dołącz do nas za darmo!

Zarejestruj się